PowiatStaszowski

Unia Europejska

Wyniki postępowania konkursowego

W dniu 11.07.2019 r. Komisja wyłoniła Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Projekt „Bo jednak z rodziną”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie ogłasza rekrutację do udziału w projekcie pn. „ Bo jednak z rodziną” dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 r., Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych – nabór projektów w formule projektów terytorialnych (projekty pozakonkursowe dla PCPR).

Ogłoszenia

W serwisie

Sprawdź

Polecamy

Projekty

Publikacje