PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

 

W czerwcu br. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego podpisał z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej nową umowę na prowadzenie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w naszym województwie.
Sieć Punktów (w skrócie PIFE) działa na terenie całej Polski w ramach projektu finansowanego z krajowego programu Pomoc Techniczna 2021-2027 i obecnie składa się z 48 Punktów (głównych – zlokalizowanych w stolicach województw oraz lokalnych
w wybranych miastach powiatowych). Sieć świadczy jednolite, wystandaryzowane usługi informacyjne i promocyjne, dotyczące wszystkich programów wdrażanych w ramach Umowy Partnerstwa. Charakter i zakres tych usług jest rozszerzony w stosunku do lat poprzednich z perspektyw 2007-2013 oraz 2014-2020.
W naszym województwie działają dwa Punkty:

  1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach
  2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu.

Dodatkowym wsparciem jest Punkt Informacyjny FEŚ w Skarżysku-Kamiennej, który odpowiada za informację i promocję programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje