PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

 

Ogłoszenie o możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego,  dofinansowania do zakupu mieszkania pozbawionego barier  architektonicznych.

Starosta Staszowski informuje, że na podstawie umowy  podpisanej pomiędzy Powiatem Staszowskim oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie, osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka inwalidzkiego, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych.   

Ogłoszenie dla Beneficjentów programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Dostępne mieszkanie

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje