PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta.

 

Ogłoszenie o możliwości uzyskania przez osoby niepełnosprawne,  ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym z niepełnosprawnością narządu słuchu,  dofinansowania do kosztów umowy najmu mieszkania w celu podjęcia zatrudnienia

Starosta Staszowski informuje, że na podstawie umowy  podpisanej pomiędzy Powiatem Staszowskim oraz Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie realizacji programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta,  osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz stopniem umiarkowanym z niepełnosprawnością narządu słuchu,  mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON do kosztów umowy najmu mieszkania w celu podjęcia zatrudnienia.

Ogłoszenie dla Beneficejntów programu Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje