PowiatStaszowski

Home / Inwestycje / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Cyfrowy Powiat

 

Projekt realizowany w ramach działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: październik 2022 r. – październik 2023 r.

Wartość projektu: 213 750 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 213 750 zł)

Realizator projektu: Powiat Staszowski

Koncepcja realizacji grantu wpisuje się w cel V osi Rozwoju cyfrowego JST oraz wzmocnienia cyfrowej odporności na zagrożenia, w szczególności wsparcie w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, poprzez zwiększenie cyfryzacji instytucji samorządowej, a także zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Pandemia COVID-19 wywarła wielki wpływ na transformację cyfrową w wielu dziedzinach życia.Ważną potrzebą sprawnego funkcjonowania urzędu stało się wykorzystanie narzędzi informatycznych i posiadanie niezbędnej wiedzy zarówno przez specjalistów IT, jak i użytkowników.W związku ze zdalną pracą (zdalna obsługa mieszkańców, zdalne posiedzenia rady powiatu i zarządu) oraz nauką (szkolenia on-line) ważne stało się także utrzymanie bezpieczeństwa w związku RODO.

W ramach projektu w celu realizacji powyższych wymogów przewidziany jest zakup stacji roboczych wraz z najnowszą wersją oprogramowania oraz kamerkami internetowymi, zakup serwera oraz macierzy SAN/NAS wraz z oprogramowaniem do robienia kopii zapasowych z serwerów i komputerów urzędu, UPS, licencji UTM (Rozbudowa zabezpieczeń logicznych (firewall, systemy IDS, IPS).W celu zmniejszenia ryzyka cyber zagrożeniami przewidziano również szkolenia dla pracowników urzędu czego efektem będzie podniesienie świadomości użytkowników podczas codziennnego użytkowania programów (programy pocztowe, strony internetowe itp.)

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje