PowiatStaszowski

Home / Komunikaty i ogłoszenia / Konkursy ofert
Autor:Publikacja: leon

Wyniki postępowania konkursowego

W dniu 11.07.2019 r. Komisja wyłoniła Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr: RPSW.08.05.01-IZ.00-26-264/19, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Po analizie została wybrana oferta firmy: Octopus VR Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 66, 90-105 Łódź.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje