PowiatStaszowski

Home / Powiat
Autor:Publikacja: leon

Powiat

Pragniemy Wszystkim Państwu, zainteresowanym ziemią staszowską, zaprezentować nie tylko wielowiekowy dorobek kulturowy i piękno przyrody powiatu staszowskiego, ale także osiągnięcia minionych 2 dekad, w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego.

Mamy nadzieję, że uda nam się, choćby w części, pokazać aktualne oblicze powiatu staszowskiego, zarówno jego specyfikę gospodarczą i infrastrukturę, jak również najcenniejsze zabytki oraz atrakcje przyrodnicze.

Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 926 km2 i liczy 74 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi osiem jednostek samorządowych, 5 miast i gmin: Staszów, Połaniec, Osiek, Szydłów i Oleśnica oraz 3 gminy: Bogoria, Łubnice i Rytwiany. Dwie gminy: Szydłów i Oleśnica odzyskały prawa miejskie w dniu 1 stycznia br., tracąc je 150 lat temu.

Nawet najlepsza fotografia czy opis nie oddadzą wiernie życzliwego klimatu i gościnnej atmosfery ziemi staszowskiej, do zwiedzania której najserdeczniej Państwa zapraszamy.

 

W roku 2018, obchodziliśmy nie tylko 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, ale także 20. rocznicę utworzenia powiatów. W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1999 roku, określono zakres działania powiatów, m.in. w takich obszarach jak: edukacja publiczna w szkołach ponadgimnazjalnych, ochrona zdrowia na szczeblu szpitali powiatowych, remont dróg powiatowych, bezpieczeństwo obywateli i ochrona przeciwpowodziowa oraz pomoc społeczna i polityka prorodzinna.

Konsekwentna realizacja zadań w czasie kolejnych kadencji samorządu powiatu staszowskiego, w wyżej wymienionych obszarach, przyniosła spodziewane efekty, które na trwałe zmieniły oblicze powiatu i warunki życia jego mieszkańców. Niewątpliwie, podejmowaniu kolejnych wyzwań na przestrzeni minionych lat, sprzyjał fakt przystąpienia Polski, z dniem 1 maja 2004 roku, do struktur Unii Europejskiej, co umożliwiło skorzystanie z funduszy wspólnotowych przy finansowaniu inwestycji powiatowych, także tych związanych z likwidacją skutków 2 powodzi, jakie nawiedziły ziemię staszowską w 2001 i 2010 roku.

Starostwo Powiatowe w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7. Rozbudowa budynku w okresie ostatnich lat umożliwiła zgromadzenie wszystkich Wydziałów w jednym miejscu.

Tu w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą, pok.30, tel. 15 866 50 60, e-mail: powiat@staszowski.eu, otrzymacie Państwo szereg informacji i publikacji o powiecie, zarówno dotyczących jego historii jak i czasu obecnego.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje