PowiatStaszowski

Home / Powiat
Autor:Publikacja: leon

Zabytki

Tereny obecnego powiatu staszowskiego były w dawnych wiekach własnością wielu znanych i możnych rodów Rzeczypospolitej, stąd też zachowało się kilka dworów i pałaców oraz kościołów, których fundatorami byli przeważnie ówcześni właściciele tych ziem.

https://youtu.be/ORhCjnV4ov4

Do najznaczniejszych rodzin arystokratycznych, gospodarujących w minionych stuleciach na ziemi staszowskiej, możemy zaliczyć: Potockich, Radziwiłłów, Czartoryskich, Sieniawskich, Tęczyńskich, Kołłątajów, Kurozwęckich i Popielów oraz kilka innych, mniej znacznych, ale równie zasłużonych i ciągle mile wspominanych, zarówno na terenie obecnego powiatu, jak i szeroko poza jego granicami.

Niestety, wojny i powstania, nie oszczędziły wielowiekowego dorobku naszych przodków, dlatego też stan tych budowli jest różny. Jednak, w ostatnich latach zaznaczył się wyraźny postęp w ich renowacji, wykonanych głównie przy pomocy środków unijnych. Kilka z zabytkowych kompleksów, jak chociażby: klasztor pokamedulski w Rytwianach, Zespół Dworski w Sichowie Dużym, pałac w Rytwianach, Zespół Pałacowy w Kurozwękach czy eklektyczny pałac ,,Dzięki” w Wiązownicy Kolonii, zostały pomysłowo adaptowane do funkcji turystyczno-wypoczynkowych, co dobrze wróży im na przyszłość.

Tereny obecnego powiatu staszowskiego były w minionych wiekach własnością wielu znanych i możnych rodów Rzeczypospolitej, stąd też zachowało się kilka dworów i pałaców oraz kościołów, których fundatorami byli przeważnie dawni właściciele tych ziem. Historia, niestety, nie oszczędziła wielowiekowego dorobku naszych przodków, dlatego też stan tych budowli jest różny. Jednak, w ostatnich latach zaznaczył się wyraźny postęp w ich renowacji, wykonywanych głównie przy pomocy środków unijnych. Kilka z zabytkowych kompleksów, jak chociażby: klasztor pokamedulski w Rytwianach, Zespół Dworski w Sichowie Dużym, pałac w Rytwianach czy Zespół Pałacowy w Kurozwękach, zostały pomysłowo adaptowane do funkcji turystyczno-wypoczynkowych, co dobrze wróży im na przyszłość.

Kościół pw. św. Bartłomieja w Staszowie z 1342 roku. Od strony wschodniej, cmentarz parafialny z XVIII wieku z kilkunastoma pomnikami nagrobkowymi, a także ze zbiorową mogiłą powstańców z 1863 roku.

Kościół pw. św. Bartłomieja z 1342 roku, wielokrotnie przebudowywany, barokowy ołtarz główny i ołtarze boczne.

Kaplica Matki Bożej Różańcowej, zwana też kaplicą Tęczyńskich, pobudowana od północnej strony kościoła św. Bartłomieja w Staszowie, w latach 1610 – 1625.

Pałac w Kurozwękach, początkowo zamek obronny z końca XIV wieku. Wielokrotnie przebudowywany, aż do swojego obecnego kształtu – barokowej rezydencji.

Pawilon ,,Oficyna” z 1785 roku, wchodzący w skład Zespołu Pałacowego w Kurozwękach.

W pobliżu kurozwęckiego pałacu, od 2000 roku, prowadzona jest hodowla bizonów amerykańskich, stado liczy obecnie 80 szt.

Ciekawą atrakcją Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, jest także Stadnina Koni Arabskich w pobliskim Kotuszowie.

Ciekawą atrakcją Zespołu Pałacowego w Kurozwękach, jest także Stadnina Koni Arabskich w pobliskim Kotuszowie.

Klasztor pokamedulski w Rytwianach z I połowy XVII wieku, ufundowany przez wojewodę krakowskiego Jana Tęczyńskiego. Zachowane budynki klasztorne wraz z kościołem i dziedzińcem zabudowanym z trzech stron budynkami przyklasztornymi. Obecnie, obiekt jest restaurowany i pełni funkcję Ośrodka Terapeutyczno-Kontemplacyjno-Relaksacyjnego.

Ogrody przyklasztorne w kompleksie pokamedulskim w Rytwianach.

Fragment parku w Rytwianach z pozostałością średniowiecznego zamku i figurami osób z minionych wieków zasłużonych dla ziemi rytwiańskiej.

Stara gorzelnia i zabudowania podworskie w Rytwianach.

Pałac księcia Artura Radziwiłła w Rytwianach z pocz. XX w.

Modrzewiowa świątynia z poł. XVII wieku w Niekrasowie. Przed kościołem, od strony zachodniej, modrzewiowa dzwonnica.

Wnętrze kościoła w Niekrasowie. Ołtarz główny zdobią cztery złocone wąskie kolumny, w środku obraz Najświętszej Marii Panny.

Drewniany Kościół w Strzegomiu z końca XVI wieku.

Ołtarz główny strzegomskiego kościoła.

Gotycki kościół w Beszowej z pierwszej połowy XV wieku, rozbudowany w kolejnych stuleciach. Od strony południowej kaplica św. Aniołów Stróżów, zniszczona w czasie II wojny światowej.

Zespół Pałacowo-Parkowy w Sichowie Dużym z końca XVIII wieku.

Grabowa aleja z kapliczką w sichowskim parku.

Mury obronne w Szydłowie, z połowy XIV wieku. Widok od strony południowo-zachodniej.

Szydłów, fragment murów obronnych i Brama Krakowska, z połowy XIV wieku.

Wnętrze kościoła Wszystkich Świętych w Szydłowie z gotycką polichromią z drugiej połowy XIV w.

Średniowieczny Szydłów, widok z ,,lotu ptaka”.

Szanowni Państwo!

Oprócz piękna przyrody oraz licznych zabytków, spotkacie Państwo na ziemi staszowskiej jej mieszkańców, pracowitych, sympatycznych i gościnnych. Wszyscy Ci, którym nie brakuje pomysłów, którzy pragną korzystnie zainwestować swój kapitał i jeszcze bardziej wykorzystać nasze możliwości gospodarcze, turystyczne i kulturowe, spotkają się tutaj z życzliwością władz samorządowych, a także przedsiębiorców.

Zapraszamy więc Państwa do powiatu staszowskiego nie tylko na wypoczynek, ale zachęcamy również do nawiązywania szerokich kontaktów i podejmowania przedsięwzięć gospodarczych.

Mamy nadzieję, że spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile.

foto: Anna Benicewicz-Miazga, Jan Mazanka, Sławomir Rakowski.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje