PowiatStaszowski

Home / Powiat
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

O powiecie

 

Mamy nadzieję, że uda nam się, choćby w części, pokazać aktualne oblicze powiatu staszowskiego, zarówno jego specyfikę gospodarczą i infrastrukturę, jak również najcenniejsze zabytki oraz atrakcje przyrodnicze.

Powiat staszowski leży w południowo-wschodniej części województwa świętokrzyskiego. Zajmuje powierzchnię 926 km2 i liczy 72 tys. mieszkańców. W jego skład wchodzi osiem jednostek samorządowych, 6 miast i gmin: Staszów, Połaniec, Osiek, Szydłów, Oleśnica i Bogoria oraz 2 gminy: Łubnice i Rytwiany.

Nawet najlepsza fotografia czy opis nie oddadzą wiernie życzliwego klimatu i gościnnej atmosfery ziemi staszowskiej, do zwiedzania której najserdeczniej Państwa zapraszamy.

 

W ustawie z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, która weszła w życie w dniu 1 stycznia 1999 roku, określono zakres działania powiatów, m.in. w takich obszarach jak: edukacja publiczna w szkołach ponadpodstawowych, ochrona zdrowia na szczeblu szpitali powiatowych, remont dróg powiatowych, bezpieczeństwo obywateli i ochrona przeciwpowodziowa oraz pomoc społeczna i polityka prorodzinna.

Konsekwentna realizacja zadań w czasie kolejnych kadencji samorządu powiatu staszowskiego, w wyżej wymienionych obszarach, przyniosła spodziewane efekty, które na trwałe zmieniły oblicze powiatu i warunki życia jego mieszkańców. Niewątpliwie, podejmowaniu kolejnych wyzwań na przestrzeni minionych lat, sprzyjał fakt przystąpienia Polski, z dniem 1 maja 2004 roku, do struktur Unii Europejskiej, co umożliwiło skorzystanie z funduszy wspólnotowych przy finansowaniu inwestycji powiatowych, także tych związanych z likwidacją skutków 3 powodzi, jakie nawiedziły ziemię staszowską w 2001, 2010 i 2019 roku.

Starostwo Powiatowe w Staszowie przy ul. Józefa Piłsudskiego 7. Rozbudowa budynku w okresie ostatnich lat umożliwiła zgromadzenie wszystkich Wydziałów w jednym miejscu.

Tu w Wydziale Promocji i Współpracy z Zagranicą, pok.30, tel. 15 866 50 60, e-mail: powiat@staszowski.eu, otrzymacie Państwo szereg informacji i publikacji o powiecie, zarówno dotyczących jego historii jak i czasu obecnego.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje