PowiatStaszowski

Home /
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Rozkład godzin pracy aptek

 

Wobec wchodzących w życie w dniu 1 stycznia 2024 r. zmian ustawowych w zakresie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy, uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1938 z późn. zm.)  Uchwała Zarządu Powiatu w sprawie ustalenia harmonogramu aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Staszowskiego na rok 2024 zostanie podjęta do końca I kwartału 2024r. Do tego momentu apteki będą funkcjonować od  1 stycznia 2024 r. w oparciu
o harmonogram ustalony dla roku 2023.

Informacja dla mieszkańców w sprawie ustalenia harmonogramu aptek

Rozkład godzin pracy aptek w 2023 roku

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje