PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Bez kategorii / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

2021 rok

Ogłoszenie konkursu – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

 

Zarządzenie Starosty Staszowskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2022 roku

Komunikat Starosty Staszowskiego w sprawie wznowienia obsługi interesantów w punktach nieodpłatnej [pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI.

Bezpłatne szkolenie adresowane jest m.in. do:

  • Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • szkół (nauczycieli / pedagogów)
  • ośrodków pomocy społecznej
  • urzędów administracji samorządowej
  • organizacji pozarządowych z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i poradnictwa
  • instytucji pomocowych / poradniczych / kościołów lub związków wyznaniowych
  • KAŻDEGO, kto chciałby dowiedzieć się o systemie nieodpłatnych świadczeń.

Temat szkolenia:  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE – ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, KORZYSTANIE
Termin i godzina:  28 maja 2021 r. (piątek), godz. 12.30 – 13.15

Rejestracjahttps://app.evenea.pl/event/powiat-staszowski/ do 27.05.2021r.
Forma szkolenia:  ONLINE (po rejestracji uczestnicy otrzymają mailem link do spotkania)

Ogłoszenie Starosty w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Staszowie

Komunikat Starosty Stszowskiego w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Starostwo powiatowe w Staszowie

KOMUNIKAT O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKTACH NPP I NPO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

 

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM w 2021 roku

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM w 2021 roku

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie staszowskim w 2021 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – Informacje ogólne

Nieodpłatna mediacja – Karta informacyjna

Nieodpłatna pomoc prawna – Karta informacyjna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Karta informacyjna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta Pomocy – część B

Oświadczenie – wzór 2020

Wniosek zgłoszenie porady na odległość (nowa-wersja)

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis

 

 

2020 rok

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzona realizacja zadań w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku

WYKAZ OFERT JAKIE WPŁYNĘŁY DO STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE NA OTWARTY KONKURS  OFERT NA REALIZACJĘ  W 2021 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

KOMUNIKAT O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKTACH NPP I NPO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

OGŁOSZENIE O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA  I GMINY W OLEŚNICY

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie NPP i NPO na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku. Ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że od środy, 9 września 2020 r. wznawia bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w budynku Urzędu Gminy Bogoria.

OGŁOSZENIE O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYM W SIEDZIBIE GMINY W BOGORII

 

KOMUNIKAT: Nieodpłatna Pomoc Prawna w związku z zagrożeniem COVID-19
http://www.bip.staszowski.eu/index.php/ogloszenia/nieodplatna-pomoc-prawna

Informujemy, że od 17 stycznia 2020 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Bogorii przy ul. Kolejowej 24 został przeniesiony do Urzędu Gminy w Bogorii przy ul. Opatowskiej 13. Godziny pracy punktu pozostają bez zmian.
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – Informacje ogólne

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM 2020 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM 2020 ROKU

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie staszowskim

Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Nieodpłatna pomoc prawna – Karta informacyjna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Karta informacyjna

Nieodpłatna mediacja – Karta informacyjna

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta Pomocy – część B

Oświadczenie – wzór 2020

Wniosek zgłoszenie porady na odległość (nowa-wersja)

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje