PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Bez kategorii / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

2021 rok

Komunikat Starosty Stszowskiego w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Starostwo powiatowe w Staszowie

KOMUNIKAT O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKTACH NPP I NPO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

 

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM w 2021 roku

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM w 2021 roku

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie staszowskim w 2021 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – Informacje ogólne

Nieodpłatna mediacja – Karta informacyjna

Nieodpłatna pomoc prawna – Karta informacyjna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Karta informacyjna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta Pomocy – część B

Oświadczenie – wzór 2020

Wniosek zgłoszenie porady na odległość (nowa-wersja)

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis

 

 

2020 rok

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzona realizacja zadań w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku

WYKAZ OFERT JAKIE WPŁYNĘŁY DO STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE NA OTWARTY KONKURS  OFERT NA REALIZACJĘ  W 2021 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

KOMUNIKAT O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKTACH NPP I NPO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

OGŁOSZENIE O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA  I GMINY W OLEŚNICY

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie NPP i NPO na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku. Ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że od środy, 9 września 2020 r. wznawia bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w budynku Urzędu Gminy Bogoria.

OGŁOSZENIE O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYM W SIEDZIBIE GMINY W BOGORII

 

KOMUNIKAT: Nieodpłatna Pomoc Prawna w związku z zagrożeniem COVID-19
http://www.bip.staszowski.eu/index.php/ogloszenia/nieodplatna-pomoc-prawna

Informujemy, że od 17 stycznia 2020 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Bogorii przy ul. Kolejowej 24 został przeniesiony do Urzędu Gminy w Bogorii przy ul. Opatowskiej 13. Godziny pracy punktu pozostają bez zmian.
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – Informacje ogólne

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM 2020 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM 2020 ROKU

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie staszowskim

Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Nieodpłatna pomoc prawna – Karta informacyjna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Karta informacyjna

Nieodpłatna mediacja – Karta informacyjna

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta Pomocy – część B

Oświadczenie – wzór 2020

Wniosek zgłoszenie porady na odległość (nowa-wersja)

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje