PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Bez kategorii / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Nieodpłatna Pomoc Prawna

 

 

2023 rok

INFORMACJA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie staszowskim w 2023 roku

Nieodpłatna mediacja – Karta informacyjna

Nieodpłatna pomoc prawna – Karta informacyjna

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – Informacje ogólne

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Karta informacyjna

KARTA-INFORMACYJNA-PORADNICTWA-DLA-OSÓB-POKRZYWDZONYCH-PRZESTĘPSTWEM-1

 

 

 

 

 

 

2022 rok

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

WYKAZ OFERT JAKIE WPŁYNĘŁY

 

Ogłoszenie o konkursie – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku

 

Zarządzenie Starosty Staszowskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2023 roku

Nr 36-2022

 

 

Informujemy, że na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach został zamieszczony link do aplikacji „System nieodpłatnej pomocy, wszystko co musisz wiedzieć”, znajdującym się pod adresem: https://poradnictwo.netlify.app/

MODUŁ Z INFORMACJAMI PRAWNYMI: zawierający dane przydatne zarówno uchodźcom, jaki i udzielającym świadczeń w punktach – aktualizowane na bieżąco (dostępny TUTAJ)

INFORMATOR DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: zawierający zasady i możliwości korzystania z punktów NPP i NPO przez uchodźców, wraz z odnośnikiem do strony rejestracji oraz wykazu wszystkich punktów w Polsce,   specjalizujących się w prawie cudzoziemców i gdzie udzielana jest nieodpłatna pomoc w j. ukraińskim, rosyjskim lub angielskim  TUTAJ  TUTAJ

10 E-PLANSZ EDUKACYJNYCH DOT. SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI:  TUTAJ   TUTAJ

ANIMOWANY, EDUKACYJNY SPOT DOT. ZASAD KORZYSTANIA I ZAKRESU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI: lektor  + napisy  dostępny TUTAJ

 

Szanowni Państwo,

w obliczu trwającego kryzysu spowodowanego działaniami zbrojnymi Rosji w Ukrainie, Stowarzyszenie Interwencji Prawnej uruchomiło bezpłatny Portal prawny dla osób uciekających z Ukrainy http://www.ukraina.interwencjaprawna.pl – dostępny w trzech językach: polskim, ukraińskim i angielskim. Portal służy osobom pomagającym uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy.

Oferujemy bezpłatne, szybkie porady prawne od poniedziałku do piątku w godzinach 10-16,  przez dedykowany formularz.

Proponujemy również bezpłatne szkolenia prawne dla osób pomagających,  z zakresu prawa migracyjnego i azylowego, w szczególności z legalizacji pobytu, udzielania ochrony międzynarodowej, praw dzieci – migrantów, wykonywania legalnej pracy w Polsce oraz dyskryminacji. Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy 24 godziny na dobę poprzez dedykowany formularz dostępny na portalu.

 

Stowarzyszenie SURSUM CORDA – uruchomiło na swojej stronie internetowej www.pomocprawna.sc.org.pl w języku ukraińskim oraz języku angielskim ważne informacje dla obywateli z Ukrainy.

Szanowni Państwo z przyjemnością zapraszamy na darmowe szkolenie ONLINE w zakresie nieodpłatnej mediacji w punktach NPP i NPO, organizowane w ramach prowadzonego zadania publicznego.

Termin: 31.03.2022 (piątek), godz. 13.30 – 14.30

Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/sursum-corda-mediacje2/

Szkolenie za pośrednictwem aplikacji Teams – link zostanie przesłany mailem po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

W programie:

  • mediacja jako sposób rozwiązywania sporów
  • zasady związane z mediacją
  • praktyczne aspekty mediacji w punktach NPP i NPO

 

Porady prawne z zakresu prawa cudzoziemców oraz porady prawne w językach obcych/ Правова консультація у сфері права іноземців та юридична консультаці

Pomoc uchodźcom z Ukrainy – Lista prawników udzielająca porad prawnych z zakresu prawa cudzoziemców oraz porad prawnych w językach obcych

Wsparcie prawne z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej Oprócz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, uchodźcy wojenni z Ukrainy mogą również skorzystać z pomocy prawnej, organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką. Poszczególne Okręgowe Rady Adwokackie tworzą oraz organizują program pomocowy dla osób potrzebujących wsparcia prawnego w związku z sytuacją w Ukrainie. Kontakt do koordynatorów z ramienia NRA: https://www.adwokatura.pl/z-zycia-nra/adwokatura-organizuje-pomoc-prawna-dla-obywateli-ukrainy-ofiar-konfliktu-wojennego/.

 

Komunikat dla uchodźców wojennych z Ukrainy i Ukraińców mieszkających w Polsce

Комунікація для біженців війни з України та українців, які проживають в Польщі

Informator – język polski(1)

Інформатор – ураїньською(1)

 

Ochrona udzielana cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bezpłatna pomoc prawna – Безкоштовна правова допомога

 

Informujemy, że od 1 lutego 2022 roku punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Połańcu przy ul. Zrębińskiej 45/3 zostaje przeniesiony do Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przy ul. Czarnieckiego 5. Godziny pracy punktu pozostają bez zmian.

 

Informacja o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji

Informacje o możliwości skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów oraz korzyściach z tego wynikających

Komunikat w sprawie dyżurów specjalistycznych

Dyżury specjalistyczne – LISTA

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NPP ORAZ NPO W POWIECIE STASZOWSKIM W 2022 roku

lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie staszowskim w 2022 roku

Nieodpłatna mediacja – Karta informacyjna Nieodpłatna pomoc prawna – Karta informacyjna Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – Informacje ogólne

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Karta informacyjna

KARTA-INFORMACYJNA-PORADNICTWA-DLA-OSÓB-POKRZYWDZONYCH-PRZESTĘPSTWEM-1

Karta Pomocy –część B

 

 

2021 rok

PRACA ZDALNA

PRACA ZDALNA

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

WYKAZ OFERT JAKIE WPŁYNĘŁY DO STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE NA OTWARTY KONKURS

 

Ogłoszenie konkursu – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego w 2022 roku

 

Zarządzenie Starosty Staszowskiego w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2022 roku

Komunikat Starosty Staszowskiego w sprawie wznowienia obsługi interesantów w punktach nieodpłatnej [pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIE ONLINE Z ZAKRESU FUNKCJONOWANIA SYSTEMU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO I MEDIACJI.

Bezpłatne szkolenie adresowane jest m.in. do:

  • Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
  • szkół (nauczycieli / pedagogów)
  • ośrodków pomocy społecznej
  • urzędów administracji samorządowej
  • organizacji pozarządowych z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i poradnictwa
  • instytucji pomocowych / poradniczych / kościołów lub związków wyznaniowych
  • KAŻDEGO, kto chciałby dowiedzieć się o systemie nieodpłatnych świadczeń.

Temat szkolenia:  NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJE – ZASADY, ZAKRES, DOSTĘPNOŚĆ, KORZYSTANIE
Termin i godzina:  28 maja 2021 r. (piątek), godz. 12.30 – 13.15

Rejestracjahttps://app.evenea.pl/event/powiat-staszowski/ do 27.05.2021r.
Forma szkolenia:  ONLINE (po rejestracji uczestnicy otrzymają mailem link do spotkania)

Ogłoszenie Starosty w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Starostwo Powiatowe w Staszowie

Komunikat Starosty Stszowskiego w sprawie ograniczeń w zakresie wykonywania zadań przez Starostwo powiatowe w Staszowie

KOMUNIKAT O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKTACH NPP I NPO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

 

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM w 2021 roku

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM w 2021 roku

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie staszowskim w 2021 roku

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – Informacje ogólne

Nieodpłatna mediacja – Karta informacyjna

Nieodpłatna pomoc prawna – Karta informacyjna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Karta informacyjna

KARTA INFORMACYJNA PORADNICTWA DLA OSÓB POKRZYWDZONYCH PRZESTĘPSTWEM

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta Pomocy – część B

Oświadczenie – wzór 2020

Wniosek zgłoszenie porady na odległość (nowa-wersja)

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis

 

 

2020 rok

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE Z DNIA 26 LISTOPADA 2020 ROKU w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w konkursie ofert i wyłonienia organizacji pozarządowych, którym zostanie powierzona realizacja zadań w zakresie powierzenia prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku

WYKAZ OFERT JAKIE WPŁYNĘŁY DO STAROSTWA POWIATOWEGO W STASZOWIE NA OTWARTY KONKURS  OFERT NA REALIZACJĘ  W 2021 ROKU ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ, ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJ NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

KOMUNIKAT O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKTACH NPP I NPO ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE POWIATU STASZOWSKIEGO

OGŁOSZENIE O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W SIEDZIBIE URZĘDU MIASTA  I GMINY W OLEŚNICY

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie NPP i NPO na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu staszowskiego w 2021 roku. Ogłoszenie o naborze i formularz zgłoszenia

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że od środy, 9 września 2020 r. wznawia bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych w punkcie zlokalizowanym w budynku Urzędu Gminy Bogoria.

OGŁOSZENIE O CZASOWEJ REORGANIZACJI SYSTEMU ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W PUNKCIE NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANYM W SIEDZIBIE GMINY W BOGORII

 

KOMUNIKAT: Nieodpłatna Pomoc Prawna w związku z zagrożeniem COVID-19
http://www.bip.staszowski.eu/index.php/ogloszenia/nieodplatna-pomoc-prawna

Informujemy, że od 17 stycznia 2020 roku punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Bogorii przy ul. Kolejowej 24 został przeniesiony do Urzędu Gminy w Bogorii przy ul. Opatowskiej 13. Godziny pracy punktu pozostają bez zmian.
Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, nieodpłatna mediacja – Informacje ogólne

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W POWIECIE STASZOWSKIM 2020 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE STASZOWSKIM 2020 ROKU

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa w powiecie staszowskim

Karta informacyjna poradnictwa dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Nieodpłatna pomoc prawna – Karta informacyjna

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie – Karta informacyjna

Nieodpłatna mediacja – Karta informacyjna

Strona Ministerstwa Sprawiedliwości dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej

Karta Pomocy – część B

Oświadczenie – wzór 2020

Wniosek zgłoszenie porady na odległość (nowa-wersja)

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jako pomocy de minimis

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje