PowiatStaszowski

Home / Władze powiatu
Autor:Publikacja: leon

Skarbnik

mgr Jolanta Piotrowska. Telefon: (15) 866-50-33

Do zadań Skarbnika Powiatu należy:

1. Zapewnienie realizacji polityki finansowej powiatu.

2. Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości.

3. Nadzorowanie prac związanych z opracowaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania.

4. Zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej.

5. Kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań finansowych powiatu oraz udzielania upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty.

6. Sprawowanie nadzoru nad służbami finansowo księgowymi Starostwa.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje