PowiatStaszowski

Home / Powiat
Autor:Publikacja: leon

Oświata

 

Obecnie, w roku szkolnym 2022/2023, naukę pobiera 2 535 uczniów w 99 oddziałach. Działania oświatowe szkół uzupełniane są przez następujące jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie, Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Staszowie z filią w Połańcu, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Staszowie, a także Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Staszowie. Bardzo ważną rolę w realizacji zadań oświatowych pełni Internat Zespołu Szkół, który jest miejscem zakwaterowania dla młodzieży i osób dorosłych realizujących różne inicjatywny podczas wakacji.  Obecnie w roku szkolnym 2022/2023 w internacie na 103 dostępne miejsca mieszka 63 uczniów.

Przejęte przez powiat staszowski, w wyniku reformy administracyjnej, budynki i obiekty szkolne wymagały dużych inwestycji, rozbudowy i poważnych remontów. W latach 2018-2023 przeprowadzono szereg inwestycji, które pozwoliły na modernizację budynków oraz na efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych (np. instalacje fotowoltaiczne).

W roku szkolnym 2021/2022 w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat staszowski naukę pobierało 49 uczniów z Ukrainy. 22 uczyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, 25 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie i 2 w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu. 11 spośród tych uczniów korzystało z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Uczniowie z Zespołu Szkół z Połańca posiadają status uchodźcy. W internacie przebywało w tym roku szkolnym 47 uczniów z Ukrainy

Szczegółowa informacja oświatowa:

INFORMACJA OŚWIATOWA POWIAT STASZOWSKI 20212022

W celu dostosowania kształcenia do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej i potrzeb rynku pracy w szkołach ponadgimnazjalnych wprowadzano nowe kierunki kształcenia, m.in. w zawodach: informatycznych, budowlanych mechanicznych, logistycznych i gastronomicznych. Szkoły prowadzone przez powiat staszowski realizują wiele projektów unijnych i krajowych. W minionych 24 latach z kształcenia zawodowego w krajach zachodnich, podczas 48 wyjazdów, skorzystało ogółem 780 uczniów, wzbogacając nie tylko swoje umiejętności związane z kształceniem w obranym zawodzie, ale także poszerzając swoją wiedzę o innych społecznościach i kulturach. Podobnie na kierunku wschodnim, w realizacji wspólnych projektów z Ukrainą i Mołdawią, w minionym dwudziestoleciu wzięło udział łącznie ponad 2200 uczniów i około 150 nauczycieli, a także blisko 300 samorządowców i przedsiębiorców.

Kompleks budynków i boisk Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

Główny budynek Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Internat Zespołu Szkół.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie (CKZ) umożliwia uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych oraz osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy zawodowej i ogólnej, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodach, m.in.: technik pojazdów samochodowych, technik budowlany, elektromechanik samochodowy, blacharz samochodowy, stolarz.

Stacja Diagnostyczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie.

Na stolarni Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zespół Szkół w Połańcu im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie”.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje