PowiatStaszowski

Home / Powiat
Autor:Publikacja: leon

Oświata

 

Obecnie, w roku szkolnym 2023/2024, naukę pobiera 2 599 uczniów w 103 oddziałach. Działania oświatowe szkół uzupełniane są przez następujące jednostki: Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie i Publiczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną w Staszowie z filią w Połańcu. Bardzo ważną rolę w realizacji zadań oświatowych pełni Internat Zespołu Szkół, który jest miejscem zakwaterowania dla młodzieży i osób dorosłych realizujących różne inicjatywny podczas wakacji.  Obecnie w roku szkolnym 2023/2024 w internacie na 103 dostępne miejsca mieszka 63 uczniów.

Przejęte przez powiat staszowski, w wyniku reformy administracyjnej, budynki i obiekty szkolne wymagały dużych inwestycji, rozbudowy i poważnych remontów. W latach 2018-2023 przeprowadzono szereg inwestycji, które pozwoliły na modernizację budynków oraz na efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych (np. instalacje fotowoltaiczne).

W roku szkolnym 2022/2023 w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat staszowski naukę pobierało 18 uczniów z Ukrainy. 5 uczyło się w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie, 10 w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie, 1 w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie i 2 w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK „Jędrusie” w Połańcu. 16 spośród tych uczniów korzystało z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. W internacie przebywało 10 uczniów z Ukrainy.

Szczegółowa informacja oświatowa:

INFORMACJA OŚWIATOWA 2022-2023

Szkoły prowadzone przez powiat staszowski realizują wiele projektów unijnych i krajowych. W minionych 25 latach z kształcenia zawodowego w krajach zachodnich, podczas 48 wyjazdów, skorzystało ogółem 780 uczniów, wzbogacając nie tylko swoje umiejętności związane z kształceniem w obranym zawodzie, ale także poszerzając swoją wiedzę o innych społecznościach i kulturach. Podobnie na kierunku wschodnim, w realizacji wspólnych projektów z Ukrainą i Mołdawią, w minionym dwudziestoleciu wzięło udział łącznie ponad 2200 uczniów i około 150 nauczycieli, a także blisko 300 samorządowców i przedsiębiorców.

Kompleks budynków i boisk Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie.

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie.

Główny budynek Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie.

Internat Zespołu Szkół.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie (CKZ) umożliwia uczniom i słuchaczom publicznych szkół zawodowych oraz osobom dorosłym uzyskanie i uzupełnienie wiedzy zawodowej i ogólnej, zdobycie nowych umiejętności i kwalifikacji w zawodach, m.in.: mechanik pojazdów samochodowych, technik budownictwa, elektromechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, stolarz.

Stacja Diagnostyczna Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie.

Na stolarni Centrum Kształcenia Zawodowego.

Zespół Szkół w Połańcu im. Oddziału Partyzanckiego AK ,,Jędrusie”.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje