PowiatStaszowski

Home / Powiat
Autor:Publikacja: leon

Drogi powiatowe

Powiat staszowski zarządza siecią dróg powiatowych o łącznej długości 480 km, w ciągu których znajdują się 34 obiekty drogowe. Zadania inwestycyjne oraz związane z bieżącym utrzymaniem realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie.

Ponad 90 % z 480 km dróg powiatowych posiada nową nawierzchnię, jak droga z Wilkowej do Łubnic.

Zadania inwestycyjne oraz związane z bieżącym utrzymaniem realizuje Zarząd Dróg Powiatowych w Staszowie. W okresie ostatnich 20 lat na drogach powiatowych, przebudowano, wyremontowano i odnowiono nawierzchnię na odcinkach o łącznej dł. 445 km, co stanowi 92% stanu posiadanych dróg. Przebudowano także trzy obiekty mostowe, a łączna wartość wykonanych robót, to prawie 153 miliony złotych. Środki na realizację tych inwestycji pochodziły między innymi z: budżetu powiatu staszowskiego, budżetu państwa, z funduszy Unii Europejskiej, a także od gmin powiatu staszowskiego, na których terenie inwestycje były realizowane.

Układ obwodnicowy Staszowa

W dniu 30 maja 2019 roku uroczyście oddano do użytku obwodnicę Staszowa. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28 mln 189 tys. zł, w tym: prac budowlano-inwestycyjnych – 19 mln 667 tys. zł, a wykupu gruntów – 8 mln 522 tys. zł. Inwestycja, którą poprzedził 7-letni okres planowania, konsultacji społecznych, uzgodnień środowiskowych i prac projektowych, została oficjalnie rozpoczęta w lipcu 2017 roku. Obwodnica jednojezdniowa o dł. 4,87 km i szer. 7 m, z dwoma pasami ruchu i mostem o dł. 104 m, połączyła 3 drogi wojewódzkie: nr 757 Staszów-Stopnica, nr 765 Staszów-Chmielnik i nr 764 Staszów-Raków. Ale na tym nie koniec, w marcu 2018 roku, Zarząd i Rada Powiatu w Staszowie, przekazały Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego pełną dokumentację budowy II etapu obwodnicy Staszowa, o długości 1,5 km łączącego drogi wojewódzkie nr 764 Staszów-Raków i nr 757 Staszów-Opatów.

Koncepcja układu obwodnicowego Staszowa

Remont dróg powatowych

W minionych 20 latach zrealizowano także kilka znaczących inwestycji na drogach wojewódzkich, bardzo ważnych dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu podróżowania, jak również sprzyjających rozwojowi gospodarczemu powiatu staszowskiego. We wszystkich zadaniach swój udział miał powiat staszowski, zarówno finansowy jak też merytoryczny w opracowaniu koncepcji, planów czy uzyskaniu decyzji środowiskowych. Najbardziej znaczącą inwestycją o wartości 325 mln 460 tys. zł była niewątpliwie budowa mostu na Wiśle koło Połańca wraz z drogami dojazdowymi. Z ideą budowy mostu na Wiśle koło Połańca, na początku 2003 roku, wystąpiły wspólnie władze samorządowe powiatów: staszowskiego i mieleckiego.

Inwestycje na drogach powiatowych realizowane są z wykorzystaniem środków unijnych i krajowych, a także z udziałem własnym powiatu staszowskiego i gmin przez teren których prowadzą. Wyremontowana droga powiatowa w Brodach, gmina Oleśnica.

Wyremontowana droga powiatowa w Sztombergach, gmina Staszów.

Droga powiatowa z Kurozwęk do drogi wojewódzkiej nr 764 Staszów – Kielce.

Odbudowany most na rzece Korzenna w gminie Bogoria.

Z ideą budowy mostu na Wiśle koło Połańca, na początku 2003 roku, wystąpiły wspólnie władze samorządowe powiatów: staszowskiego i mieleckiego.

W listopadzie 2014 roku, most o długości 955 m został oddany do użytku.

Droga wojewódzka nr 765 relacji Staszów – Osiek. We wrześniu 2014 roku zakończono remont odcinka o długości 17 km.

Droga wojewódzka nr 765 Osiek – Chmielnik z obwodnicą Kurozwęk, inwestycja w której powiat staszowski miał własny wkład w obszarze planowania i konsultacji.

Wyremontowany odcinek drogi powiatowej nr 0837T Rytwiany – Luszyca

Odcinek o długości 1 100 m drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice.

Droga powiatowa nr 0787T Pokrzywianka – Łukawica w miejscowości Kolonia Pęcławska

Droga powiatowa 0787T Pokrzywianka – Łukawica, prowadzącej do miejscowości Wagnerówka w gminie Bogoria

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje