PowiatStaszowski

Home / Powiat
Autor:Publikacja: leon

Informacje gospodarcze

Od szeregu stuleci ziemia staszowska była regionem rolniczym z drobnym przemysłem, opartym głównie na warsztatach rzemieślniczych i manufakturach.

Siarka granulowana, jeden z produktów „Siarkopolu”.

W ostatnim pięćdziesięcioleciu, rozwój regionu staszowskiego oparty był na wydobyciu siarki w Grzybowie, zapoczątkowanym w połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Mniej więcej w tym samym okresie, bo w 1971 roku, zapadła decyzja o budowie Elektrowni w Połańcu, która szybko stała się inwestycją wiodącą na terenie obecnego powiatu.

Rolnictwo ziemi staszowskiej

W wyniku procesów restrukturyzacyjnych trwających od początku lat dziewięćdziesiątych, w gospodarce powiatu dominują obecnie średnie i mniejsze zakłady pracy, obok kilku strategicznych pracodawców do których należą, m.in.: Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki ,,Siarkopol” S.A. w Grzybowie, Ena Elektrownia Połaniec S.A., Huty Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Ekoplon S.A w Grabkach Dużych, Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa ,,Dylmex”, PPHU ,,Subor” Zakład Pracy Chronionej, Bank Spółdzielczy w Staszowie. Na inwestorów czekają dwa obszary inwestycyjne, na terenie miasta i gminy Staszów – około 15 ha oraz miasta i gminy Połaniec – blisko 60 ha.

Urodzajne nadwiślańskie mady w gminie Łubnice.

Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 7,45 ha. W ostatnich latach, we wszystkich gminach ziemi staszowskiej, nastąpił szybki rozwój uprawy warzyw pod folią. Równie dynamicznie wzrasta produkcja owoców. Przoduje w tym gmina Szydłów, gdzie powierzchnia sadów, głównie śliwkowych, wynosi ponad 1100 ha. Wraz z regionem sandomierskim, powiat staszowski stanowi znaczącą bazę surowcową owoców i warzyw dla przemysłu spożywczego. Tradycyjnie od pokoleń wiele gospodarstw nastawionych jest na produkcję trzody chlewnej oraz bydła mięsnego, głównie w gminach: Łubnice i Osiek.

Połaniecka oferta inwestycyjna

Na terenie miasta i gminy Połaniec znajduje się pięć obszarów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 130 ha. Działki te posiadają walory, które powodują, że mogą one stać się dla inwestorów interesującym miejscem do lokowania kapitału.

Panorama Połańca, fragment.

Największy obszar – „C” o powierzchni około 50 ha, zlokalizowany przy drodze krajowej nr 79 relacji Sandomierz – Kraków, podzielony jest na 10 działek z przeznaczeniem pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny z możliwością usytuowania usług, w tym budynków biurowych. Wyposażony we wszystkie media, wraz z drogami dojazdowymi, ciągami pieszymi oraz parkingami. W sąsiedztwie obszaru „C” znajduje się dodatkowy obszar „C1” o pow. około 40 ha, którego grunty Gmina sukcesywnie wykupuje.

Drugi obszar – „B” o pow. około 8 ha położony przy drodze wojewódzkiej nr 764 Kielce – Połaniec, również w pełni uzbrojony, dostosowany pod wytwórczość, usługi, obiekty handlowe, składy, magazyny, działalność hurtową, warsztatową oraz dystrybucję towarów. W bezpośrednim sąsiedztwie strefy inwestycyjnej „B” zlokalizowane są dwa obszary: „B1” i „B2”, o łącznej powierzchni około 6 ha. Obecnymi właścicielami gruntów są osoby fizyczne oraz Gmina Połaniec. Urząd w tym rejonie systematycznie prowadzi wykup gruntów na rzecz Gminy Połaniec.
Kolejny obszar „A” o pow. około 2,2 ha przy drodze krajowej nr 79 relacji Sandomierz – Kraków, w pełni uzbrojony, przeznaczony jest pod usługi i handel detaliczny. Wokół tego obszaru znajdują się tereny z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne, usługi publiczne i komercyjne, zabudowę mieszkaniowo – usługową oraz inne obiekty i urządzenia towarzyszące. Obszar – „D” o powierzchni około 43 ha położony w miejscowości Brzozowa, który przewiduje tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W tym rejonie Urząd również systematycznie prowadzi wykup gruntów na rzecz Gminy Połaniec. Ostatni obszar – „E” liczący około 30 ha położony w miejscowości Rudniki, przeznaczony jest pod zabudowę przemysłową, w tym związaną z urządzeniami do wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii.

Kompleksowe tereny inwestycyjne stworzone przez Miasto i Gminę Połaniec zostały trzykrotnie nagrodzone przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu prestiżowym wyróżnieniem „Grunt na medal”: w 2012 roku dla obszaru B, w 2014 roku dla obszaru C oraz w 2018 roku dla obszaru D.
Dodatkowym atutem jest świetna lokalizacja tuż przy drodze wojewódzkiej i krajowej, z mostem drogowym przez Wisłę i szybkim dostępem do autostrady A4 oraz bliskość bocznicy kolejowej i bezkolizyjne zjazdy, co zapewni przedsiębiorcom doskonałą łączność i dostęp do rynków zbytu i zaopatrzenia.

Lokalna społeczność o dużym potencjale zapewnia konkurencyjne warunki rynkowe, a otwarta polityka władz samorządowych wsparcie na każdym etapie inwestycji. Rozpoczynając działalność, przedsiębiorcy mogą liczyć na ulgi z tytułu pomocy regionalnej oraz ulgi lokalne. Miasto i Gmina Połaniec udziela pomocy w formie zwolnienia od podatku od nieruchomości do 5 lat w ramach pomocy de minimis. Ponadto tworzona jest Baza Danych Wszystkich Zawodów, wskazując tym samym potencjalnym inwestorom, wysoki potencjał pracowniczy dostępny w naszym regionie.

Nieograniczonym możliwościom rozwoju sprzyja atrakcyjność samego regionu, w tym doskonałe warunki do rekreacji i turystyki, świetnie przygotowana baza oświatowa z kompleksem żłobkowo-przedszkolnym, szkołami oraz nowoczesnymi obiektami sportowymi.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje