PowiatStaszowski

Home / Władze powiatu
Autor:Publikacja: leon

Wicestarosta

Wicestarosta: Leszek Guzal. Wicestarosta przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków: poniedziałek - 11.00 - 15.00. Tel. (0 prefix 15) 864-27-65, 8665038

1. Do zadań Wicestarosty należy w szczególności:

1)  wykonywanie zadań i kompetencji w zakresie określonym przez Starostę,

2)  nadzór i koordynacja pracy podległych mu wydziałów,

3)  wydawanie w imieniu Starosty i z jego upoważnienia decyzji administracyjnych,

4)  reprezentowanie Starostwa,  w imieniu Starosty  i z jego upoważnieniem udział w roboczych kontaktach zewnętrznych, w tym prowadzenie  negocjacji w sprawach cywilnoprawnych,

5)  współpraca z Radą, jej komisjami oraz  powiatowymi jednostkami organizacyjnymi,

2. Wicestarosta w zakresie swoich obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązywanie problemów w ramach określonych w budżecie środków finansowych.

3. W czasie nieobecności Starosty, lub niemożności wykonywania swej funkcji,  jego zadania i kompetencje wykonuje Wicestarosta.

W tym dziale

Aktualności

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje