PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 36
Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(26), jędrzejowski(25), kazimierski(28), Kielce(27), kielecki(28), konecki(23), opatowski(27), ostrowiecki(27), pińczowski(27), sandomierski(27), skarżyski(26), starachowicki(25), staszowski(28), włoszczowski(25)
Ważność od godz. 23:00 dnia 02.03.2021 do godz. 09:00 dnia 03.03.2021
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Miejscami prognozuje się gęste mgły, w zasięgu ktorych widzialność może wynosić do 100 m.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (wszystkie powiaty) od 23:00/02.03 do 09:00/03.03.2021 widzialność 100 m. Dotyczy powiatow: wszystkie powiaty.
RSO Woj. świętokrzyskie (wszystkie powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Szymon Poręba
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje