PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Informacja dotycząca rezerwacji wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu

 

https://bezkolejki.eu/spstaszow

 Uprzejmie informujemy że osoby załatwiające sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu, rejestrują wizytę poprzez pobranie biletu z biletomatu. Jednak rezerwacja niektórych spraw może odbywać się przez Internet.

Rezerwacja internetowa wizyt dotyczy spraw:

 • Rejestracji pojazdu
 • Czasowej rejestracji
 • Wyrejestrowania pojazdu (np. kasacja)
 • Wymiany / wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego
 • Dopisania współwłaściciela.

Sprawy takie jak:

 • odbiór dowodu rejestracyjnego po czasowej rejestracji
 • zamówienie i odbiór trzeciej lub wtórnika tablicy rejestracyjnej
 • wydanie zaświadczenia
 • wpisanie: gaz, hak, vat itp.
 • zgłoszenie ubycia (np. sprzedaży), nabycia pojazdu
 • czasowego wycofania pojazdu z ruchu

załatwiane są na bieżąco i wymagają jedynie pobrania odpowiedniego biletu z biletomatu.

Aby zarejestrować się do kolejki należy otworzyć stronę https://bezkolejki.eu/spstaszow (wpisując ją w pasek adresu – w chwili obecnej wyszukiwarka nie znajduje strony).

W kroku (oknie) pierwszym wybieramy „umówienie wizyty”, w kolejnym kroku wybieramy datę i godzinę wizyty. W kroku trzecim podajemy swoje dane osobowe wraz z numerem telefonu i e-mail, (na który zostanie wysłane potwierdzenie rejestracji wizyty wraz z kodem) oraz numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu. W ostatnim czwartym kroku potwierdzamy akceptację regulaminu oraz zatwierdzamy rejestrację klikając „rezerwuję”. Rezerwacji możemy dokonać na 21 dni naprzód, poczynając od pierwszego dnia roboczego po dniu w którym dokonujemy rezerwacji.

Jeśli nie będzie możliwe wybranie daty z kalendarza oznaczać to będzie, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc w systemie elektronicznej rejestracji do kolejki.

W umówionym terminie (5-10 min. przed wybraną godziną rezerwacji) należy zgłosić się w Wydziale Komunikacji i Transportu i potwierdzić rezerwację otrzymanym kodem na biletomacie, znajdującym się przy wejściu do wydziału. Biletomat wydrukuje bilet „U” z kolejnym numerem. Następnie należy oczekiwać na wezwanie ze stanowiska rejestracyjnego obsługującego kolejkę.

Status kolejki można sprawdzić pod adresem: https://bezkolejki.eu/spstaszow/QueueStatus

Potwierdzenie przybycia na umówioną wizytę, sprawdzenie stanu kolejki oraz pobranie biletu z biletomatu może być zrealizowane również przy wykorzystaniu aplikacji QMS.Everywhere na urządzeniach mobilnych bez wchodzenia do budynku starostwa. Należy jednak znajdować się w odległości nie większej niż 500 m od budynku.

Prosimy o punktualne zgłaszanie się do Wydziału Komunikacji i Transportu, gdyż spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty.

Rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja

Zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy.

UWAGA! Wygenerowane potwierdzenie wizyty (w formie wydruku bądź w wersji elektronicznej, np. na urządzeniu mobilnym), należy wziąć ze sobą w dniu wizyty w Starostwie.

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje