PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Burmistrzowie podziękowali

 

W związku z zakończeniem obecnej VI kadencji samorządowej wizytę w starostwie staszowskim złożyli: burmistrz miasta i gminy Bogoria Marcin Adamczyk i zastępca burmistrza Lidia Zamiela.

Podczas spotkania ze starostą staszowskim Józefem Żółciakiem, wicestarostą Leszkiem Guzalem i skarbnik powiatu Jolantą Piotrowską burmistrzowie podziękowali za efektywną współpracę w ciągu ostatnich ponad pięciu lat, szczególnie za zrealizowanie szeregu inwestycji na drogach powiatowych, a także za rozpoczęte renowacje zabytków sakralnych z wykorzystaniem środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Starosta Józef Żółciak podziękował m.in. za wspólną organizację szeregu imprez, w tym dożynek powiatowych 2019 roku i wojewódzkich w 2022 roku. Starosta poprosił o przekazanie podziękowań wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy  oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za współpracę w czasie organizacji i przebiegu tych wydarzeń.

Starosta Józef Żółciak pogratulował również burmistrzom za przeprowadzenie procedur mających na celu przywrócenie po 154 latach statusu miasta dla Bogorii co stało się faktem 1 stycznia br.

                                                                  Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje