PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

WTZ z wizytą

 

W czwartek 25 kwietnia br., kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej Joanna Dziedzic i główna księgowa Katarzyna Ptak, złożyły wizytę w starostwie staszowskim i spotkały się ze starostą Józefem Żółciakiem.

W związku z zakończeniem pracy w samorządzie przez starostę staszowskiego Józefa Żółciaka, panie podziękowały za współpracę i działania, dzięki którym w ostatnim czasie połaniecki WTZ, m.in. wzbogacił się o autobus i 2 mikrobusy. Zakupów dokonano w wyniku realizacji projektu ,,Wyrównywanie różnic między regionami 3”. Kierownik Joanna Dziedzic podziękowała również za harmonijną współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także za coroczny finansowy wkład własny powiatu uzupełniający pulę środków na działalność warsztatu przekazywanych przez PFRON.

Tekst i foto: Jan Mazanka