PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Strażackie spotkanie

 

W dniu 26 kwietnia br., podczas spotkania w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie, członkowie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, poinformowali druhów komendantów i prezesów jednostek z terenu powiatu staszowskiego o przebiegu tegorocznych zebrań sprawozdawczych, a także o zaplanowanych działaniach na najbliższe miesiące.

Zebranie otworzył i prowadził prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie druh Grzegorz Rajca, który po otwarciu posiedzenia poprosił komendanta powiatowego PSP w Staszowie st. bryg. Rafała Gajewicza o przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa ppoż. na terenie powiatu w roku ubiegłym. Z przestawionych danych wynikało, m.in., że w roku 2023, w porównaniu do roku poprzedniego, znacznie zmniejszyła się liczba zdarzeń, która zresztą była najniższa licząc od 2017 roku. I tak, w roku 2023 było 215 pożarów, tj. o 35% mniej w porównaniu do roku 2022, liczba wyjazdów do miejscowych zagrożeń, głównie wypadków drogowych, wyniosła 539, tj. o 37% mniej niż w 2022 roku. Mniej też o 24% było fałszywych alarmów, których niestety odnotowano 19. Komendant Gajewicz przedstawił także plan szkoleń do realizacji przez Komendę Powiatową PSP w Staszowie 2024 roku, w której również będą uczestniczyć druhowie OSP.

Następnie obecny na zebraniu wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki podziękował druhom strażakom za ich społeczną ofiarną służbę i zaprosił do wspólnego świętowania: 1 maja – 20. rocznicy przystąpienia Polski do struktur Unii Europejskiej. 2 maja – święta flagi państwowej i 3 maja – Święta Konstytucji. Wicewojewoda złożył także życzenia z okazji święta patrona św. Floriana, obecnym na zebraniu druhom, a za ich pośrednictwem wszystkim strażakom zawodowym i ochotnikom.

O prawidłowym przebiegu tegorocznych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP na terenie powiatu, poinformował sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Staszowie druh Mieczysław Madej.

Po omówieniu zgłoszonych uwag i wniosków, druh prezes Grzegorz Rajca poprosił o zgłaszanie do druha sekretarza informacji dotyczących tegorocznych uroczystości strażackich, a także o przeprowadzenie zawodów gminnych i zgłoszenie drużyn do powiatowych zawodów pożarniczych, które odbędą się w połowie września br.

Przed zamknięciem posiedzenia druh prezes poinformował, że tegoroczne wojewódzkie obchody dnia strażaka, odbędą się 29 maja na rynku w Chęcinach.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje