PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Kolejne absolutorium dla Zarządu OSP

 

W sobotę, 3 lutego br., druhowie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku spotkali się na zebraniu sprawozdawczym, podczas którego podsumowano działalność Zarządu za 2023 roku.

Zebranie, było jednym z rozpoczętych w pierwszych dniach stycznia tego typu spotkań w jednostkach OSP powiatu staszowskiego, które zgodnie ze statutem mają się zakończyć do 30 marca br.

W spotkaniu, które otworzył i prowadził komendant miejsko-gminny Tomasz Mysłek, oprócz członków jednostki uczestniczyli zaproszeni goście: starosta staszowski Józef Żółciak, burmistrz miasta i gminy Osiek Rafał Łysiak, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Marek Strzała i Paweł Krakowiak oraz zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie bryg. Jarosław Juszczyk.

Jak się można było spodziewać Zarząd jednostki otrzymał absolutorium jednogłośnie. Przed zakończeniem zebrania nakreślono plan pracy i inicjatyw do realizacji na rok bieżący.

Tekst: Jan Mazanka

Foto: Lucjan Piotrowski

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje