PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z obrad 2. sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Po otwarciu obrad przez przewodniczącą Rady Jolantę Wójtowicz, nieobecny na poprzedniej sesji radny Mariusz Zyngier złożył ślubowanie. Następnie przewodnicząca Jolanta Wójtowicz poinformowała o wygaśnięciu mandatu radnego Michała Skotnickiego, w związku z pełnieniem przez niego funkcji wicewojewody świętokrzyskiego.

Do zaproponowanego przez przewodniczącą Jolantę Wójtowicz porządku obrad, wicestarosta Leszek Guzal zawnioskował o wprowadzenie pod głosowanie dodatkowych projektów uchwał dotyczących ukonstytuowania się stałych Komisji Rady Powiatu. Po przyjęciu rozszerzonego porządku obrad, łącznie przegłosowano 10 projektów uchwał, które dotyczyły:
1. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji: przewodniczący Tomasz Mysłek, zastępca przewodniczącego Anna Niziałek, sekretarz Mariusz Zyngier,
2. powołania Komisji Rewizyjnej: przewodnicząca Anna Niziałek, zastępca przewodniczącej Szczepan Witek, sekretarz Tomasz Mysłek, członkowie: Stanisława Błażejewska, Grzegorz Rajca.
3. powołania stałej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego: przewodniczący Paweł Basiński, zastępca przewodniczącego Zbigniew Wiącek, członkowie: Romuald Zgrzywa, Leszek Guzal, Krystyna Semrau, Anna Kosowicz, Szczepan Witek, Jerzy Chudy, Grażyna Medyńska, Stanisław Lolo, Dariusz Kubalski,
4. powołania stałej Komisji Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu: przewodniczący Zbigniew Wiącek, zastępca przewodniczącego Anna Kosowicz, członkowie: Romuald Zgrzywa, Jolanta Wójtowicz, Paweł Basiński, Szczepan Witek, Monika Kosałka, Grzegorz Rajca, Jerzy Chudy, Stanisława Błażejewska,
5. powołania stałej Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej: przewodnicząca Monika Kosałka, zastępca przewodniczącej Jolanta Wójtowicz, członkowie: Leszek Guzal, Tomasz Mysłek, Krystyna Semrau, Zbigniew Wiącek, Stanisława Błażejewska,
6. powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki: przewodnicząca Anna Kosowicz, zastępca przewodniczącej Anna Niziałek, członkowie: Romuald Zgrzywa, Leszek Guzal, Paweł Basiński, Krystyna Semrau, Monika Kosałka Stanisław Lolo, Grzegorz Rajca, Mariusz Zyngier, Grażyna Medyńska, Dariusz Kubalski,
7. ustalenia wynagrodzenia starosty staszowskiego,
8. oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023 dla powiatu staszowskiego,
9. delegowania radnych Rady Powiatu w Staszowie do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję: 2024-2026, członkami komisji zostali: Tomasz Mysłek i Anna Niziałek.
10. zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.

W punkcie ,,wnioski i oświadczenia radnych” poruszano m.in. tematy dotyczące: zawieszenia działalności Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Oddziału Neonatologicznego w staszowskim szpital, budowy Branżowego Centrum Spawalnictwa w Zespole Szkół w Staszowie, a także przystąpienia do konkursu ministra obrony narodowej pn. „Strzelnica w powiecie”. Przed zakończeniem obrad przewodnicząca Jolanta Wójtowicz przypomniała radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie 30 dni od dnia ślubowania. Termin upływa z dniem 5 czerwca br.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje