PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Strzelnica w powiecie

 

Minister Obrony Narodowej ogłosił konkurs ofert pn. „Strzelnica w powiecie” na dofinansowanie zadań związanych z utworzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego strzelnic wirtualnych wraz z wyposażeniem strzeleckim, umożliwiających prowadzenie zorganizowanego szkolenia strzeleckiego.

W zapisach regulaminu projektu założono, że strzelnice mają służyć do prowadzenia zajęć strzeleckich, w szczególności wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych, a także członków organizacji pozarządowych prowadzących działalność o charakterze proobronnym oraz funkcjonariuszy formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych. Zakres zadań przewidywanych do dofinansowania to: adaptacja pomieszczeń, roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczymi oraz pierwsze wyposażenia strzelnicy, m.in.: urządzenie sterujące polem tarczowym, komplety tarcz, transportery tarcz, oświetlenie dodatkowe, stojaki, system nagłośniający i rejestracji trafień. Realizowane zadanie może uzyskać dofinansowanie w zależności od wyboru jednego z ośmiu wariantów projektu strzelnicy. Termin składania ofert upływa z dniem 17 września br., a rozstrzygnięcie  konkursu nastąpi do 18 października br.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje