PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Rolnicze spotkanie w Bukowej

 

W piątek, 2 lutego br. rolnicy z terenu gminy Osiek oraz gmin sąsiednich, uczestniczyli w zebraniu na którym omówiono aktualne problemy w rolnictwie, a także podzielono się doświadczeniami z organizacji prac w różnych rodzajach produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej.

Pomysłodawcą inicjatywy i jej głównym organizatorem był rolnik z Bukowej specjalizujący się w produkcji bydła opasowego Zygmunt Stępień, członek Rady Powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w powiecie staszowskim. Podczas obrad swoje oferty dla rolników zaproponowali przedstawiciele: Zakładów Chemicznych ,,Siarkopol” z Tarnobrzega, Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Staszowie. W sali strażnicy OSP w Bukowej, w której miało miejsce spotkanie, zorganizowano wystawy najnowszych specjalistycznych nawozów produkowanych w Tarnobrzegu, oleju rzepakowego produkowanego w gospodarstwach rolnych, jabłek i miodów wielokwiatowych.

Zapoznano także rolników z wytycznymi dotyczącymi obowiązkowego szczepienia psów i kotów oraz procedur związanych ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Przedstawiono również możliwościami dofinansowania m.in.: budowy bigazowni rolniczych, mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego oraz rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarskich. Obecny na spotkaniu starosta staszowski Józef Żółciak poinformował zebranych o działaniach samorządu powiatowego podejmowanych na rzecz rolnictwa, a także o tegorocznych planach organizacji dożynek powiatu staszowskiego.

Tekst: Jan Mazanka

Foto: Lucjan Piotrowski

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje