PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Z obrad 60. Sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie, które otworzył i prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca odbyło się 14 września br. Przyjęto 13 projektów uchwał, które dotyczyły:
– udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Trójcy Świętej w Bogorii z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
– udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
– zmiany Uchwały Nr LIII/5/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice,
–  udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów,
– udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów,
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2028,
– zmian w budżecie na 2023 rok.

W punkcie wnioski i oświadczenia radnych poruszono m.in. kwestie realizacji zadań inwestycyjnych w obszarze ochrony zabytków oraz w obszarze podniesienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje