PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Inwestycje na drogach powiatowych

 

W dniu 15 września br., odbył się odbiór końcowy inwestycji pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowościach Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy”. Przedmiotowa inwestycja realizowana była w formule „zaprojektuj i wybuduj” z dofinansowaniem udzielonym w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość inwestycji wynosi 1 999 143,60 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu w kwocie 1 959 160,72 zł, co stanowi 98% wartości inwestycji. Wkład własny w wysokości 39 982,88 zł został pokryty z dotacji celowej udzielonej przez miasto i gminę Staszów w kwocie 15 075,12 zł oraz w pozostałej części z budżetu powiatu staszowskiego. Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. z siedzibą w Staszowie. Droga powiatowa nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki stanowiła bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, które funkcjonowało niegdyś pod nazwą „KUROZWĘKI SK S.P, PAŃSTWOWA STADNINA KONI KUROZWĘKI”, jak również bezpośrednie połączenie dla gruntów ornych i użytków zielonych będących własnością tegoż PGRu i zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze. W ramach inwestycji zrealizowano przebudowę 1820 m odcinka drogi biegnącego przez miejscowości Kurozwęki i Kotuszów. W ramach przebudowy dokonano poszerzenia jezdni, wydzielano pobocza asfaltowe, a także wykonano renowację odwodnienia poprzez udrożnienie istniejących i wykonanie nowych przepustów oraz oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa w/w odcinka drogi powiatowej ma duży wpływ na poprawę sytuacji mieszkańców miejscowości, na obszarze których funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej poprzez poprawę zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, gdzie zlokalizowane są ośrodki turystyczne i agroturystyczne w Kurozwękach jak również w Korytnicy przy zbiorniku wodnym „Chańcza”. W odbiorze przebudowanej drogi uczestniczyli: poseł na Sejm RP Marek Kwitek, starosta staszowski Józef Żółciak, wicestarosta Leszek Guzal, wiceprzewodniczący rady powiatu w Staszowie Stanisław Batóg, burmistrz miasta i gminy Szydłów Andrzej Tuz, radny sejmiku województwa świętokrzyskiego Paweł Krakowiak, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś wraz z pracownikami, Sebastian Kiciński z urzędu miasta i gminy w Szydłowie, pracownicy starostwa powiatowego w Staszowie oraz przedstawiciele wykonawcy Rafał i Wojciech Szyszkowscy.

Tekst: Magdalena Fila
Foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje