PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

W pierwszym etapie remont chodnika

 

W dniu 30 kwietnia br., została podpisana umowa na realizację zadania pn.: „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1876T Oleśnica – Grobla w miejscowości Święcica, od km 9+100 do km 10+595 – I etap” z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 80% wartości zadań. Wykonawcą robót będzie Firma Remontowo-Budowlana „GRANIT” Wiesław Garnek z Jarząbek. Całkowita wartość zadania wynosi 1 mln 325 tys. 160 zł. Zakres robót obejmuje: remont chodnika na odcinku o długości 1 495 m i szerokości 1,5 m oraz wykonanie odwodnienia tj. renowacji rowu wraz z umocnieniem skarp i dna rowu płytami prefabrykowanymi, a także wykonanie zjazdów i przepustu pod koroną drogi. Termin wykonania prac upływa z dniem 30 października br.

Tekst: Agnieszka Gajda

Foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje