PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Wybrano Zarząd TKHK w Staszowie

 

W dniu 1 lutego br. w Starostwie staszowskim odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Terenowego Koła Hodowców Koni w Staszowie, podczas którego, m.in. dokonano wyboru nowego Zarządu Koła na kadencję 2023 – 2027. Jak należało się spodziewać prezesem ponownie został hodowca z Przyborowic Artur Zamiela, nieprzerwanie pełniący tę funkcję od 2007 roku.

Zebranie otworzył i prowadził prezes Artur Zamiela, który na wstępie powitał wszystkich przybyłych kolegów hodowców oraz dyrektor Staropolskiego Związku Hodowców Koni w Kielcach Barbarę Galubę, a także zaproszonych gości: starostę staszowskiego Józefa Żółciaka, zastępcę kierownika Powiatowego Biura ARiMR w Staszowie Annę Adamczyk, pracownicę Biura – działu rejestracji zwierząt Anetę Chojną i naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie staszowskim Jerzego Bernysia.

Po przyjęciu porządku spotkania wybrano przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz, w związku z wyborami, komisję mandatowo-skrutacyjną.

Następnie dyr. Barbara Galuba, posługując się ciekawie przygotowaną prezentacją, omówiła stan hodowli koni w województwie świętokrzyskim, informując m.in. o realizacji sezonu kopulacyjnego w 2022 roku oraz o najważniejszych zapisach w nowej ustawie dotyczącej identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Ostatni punkt zebrania dotyczył wyboru władz TKHK w Staszowie. Po jednogłośnym udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi, w wyniku głosowania w skład Zarządu obecnej kadencji 2023 – 2027, weszli hodowcy: prezes – Artur Zamiela z Przyborowic, wiceprezes – Tadeusz Safader z Domaradzic, sekretarz – Grzegorz Kotlarz z Sichowa Dużego, skarbnik – Mateusz Kowal z Wólki Oleśnickiej, członek Zarządu – Walenty Gawlik z Wierzbki, a zastępcami członka Zarządu zostali: Krzysztof Woś z Jurkowic i Tomasz Lasota z Bud. Oprócz wyboru Zarządu TKHK w Staszowie wybrano także delegatów na Walny Zjazd Staropolskiego Związku Hodowców Koni w Kielcach, którymi zostali: Artur Zamiela i Tadeusz Safader, a w razie konieczności zastępstwa Walenty Gawlik.

Nowo wybranemu Zarządowi pogratulował starosta staszowski Józef Żółciak, deklarując wszelką możliwą pomoc i współpracę w realizacji zadań Koła w obecnej kadencji. Zebranie zakończono omówieniem planów działalności Terenowego Koła Hodowców Koni w Staszowie na rok 2023.

                                                                           Tekst i foto: Jan Mazanka

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje