PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

Wakacyjne staże – prosty sposób na doświadczenie zawodowe

 

Wakacyjne staże zawodowe uczniów kształcących się w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie w ramach projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU były prostym i efektywnym sposobem na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego.

Wakacyjne miesiące były bardzo pracowite dla uczniów biorących udział w projekcie „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”. W lipcu i sierpniu 2021 roku w stażach zawodowych wzięło udział 180 uczniów ze szkół Powiatu Staszowskiego, który jest Beneficjentem projektu, w tym 50 uczniów technikum logistycznego z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II. Odbyte przez uczniów staże zawodowe są efektem realizacji zadania projektowego nr 4 „Realizacja wysokiej jakości staży zawodowych w zawodach 311307, 311930 i 333107.

Wszyscy uczniowie przed odbyciem 150-godzinnego stażu zawodowego odbyli szkolenie z zakresu BHP oraz otrzymali kompletny strój stażowy wymagany przepisami bhp.

Udział w stażach zawodowych to przede wszystkim możliwość poznania specyfiki zawodu w rzeczywistych warunkach pracy. Uczniowie zdobywali doświadczenie i praktyczne umiejętności w branżach: energetycznej, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz logistycznej w oparciu o przygotowane programy, zgodne z kierunkami kształcenia w szkole. Wszyscy uczniowie po odbyciu 150-godzinnego stażu zawodowego otrzymali stypendium.

Poświęcając czas nauce trudno pracować, zwłaszcza na stanowisku, które zagwarantuje zdobycie kierunkowego doświadczenia zawodowego. Staże zawodowe były doskonałą okazją by: poznać kulisy pracy w swoim zawodzie, sprawdzić, czy wyobrażenia o pracy są zbieżne z rzeczywistością, nawiązać znajomości ze współpracownikami, które mogą zaowocować w przyszłości zatrudnieniem w firmie, gdyż w ten sposób można pokazać, że nadajemy się do tej pracy.

Staże zawodowe to najlepszy start do kariery, gdyż zdobyte cenne doświadczenie pozwoli skonfrontować się z rynkiem pracy oraz zaobserwować osoby, które wykonują zawód, do jakiego każdy uczeń aspiruje. Dzięki takim doświadczeniom stażyści mieli możliwość zweryfikowania swoich planów na przyszłość oraz sprawdzenia w praktyce umiejętności teoretycznych.

Realizacja staży zawodowych możliwa była dzięki zaangażowaniu, życzliwości i pomocy pracodawców działających w powiecie staszowskim i okolicach.

 

Tekst i foto: Halina Myśliwiec

Specjalista ds. organizacji

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje