PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Paulina Majczak

NOWE POMOCE DYDAKTYCZNE JUŻ W STASZOWSKIM EKONOMIKU

 

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik logistyk z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie otrzymali pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. „Innowacje w kształceniu – wirtualne laboratoria”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU. Beneficjentem projektu jest Powiat Staszowski, który w dniu 2 czerwca br. w sali konferencyjnej Starostwa staszowskiego przekazał pomoce dydaktycznych dla przyszłych logistyków. W kompletach modeli szkoleniowych do rozwiązywania zadań transportowo-logistycznych, znalazły się: zestawy samochodowe zawierające skrzynię ładunkową, palety EUR, folia mini stretch, pasy mocujące oraz ładunki o różnych wymiarach i kształtach. Zestawy uzupełniają skrypty do nauki części teoretycznej i praktycznej, a także komplety 11 kart oraz zeszyty z zadaniami o różnym stopniu trudności, dotyczącymi formuł handlowych pn. „Incoterms 2020 w praktyce. Praca z zestawem kart”. Zakupione pomoce, stanowią materiały szkoleniowe, niezbędne do realizacji zadania projektowego nr 2 ,,Rozwój umiejętności zawodowych uczniów”.

W czasie zajęć dodatkowych przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uczniowie w zawodzie technik logistyk ochoczo przystąpili do wykorzystania otrzymanych pomocy dydaktycznych, utrwalając na modelach formowanie paletowych jednostek ładunkowych z ładunków o różnych kształtach, zgodnie z wytycznymi zadań. Następnie wykonywali obliczenia parametrów utworzonych paletowych jednostek ładunkowych. Ćwiczyli też w formie praktycznej załadunek pjł na środek transportu, jego zabezpieczenie, transport i rozładunek. Logistycy na otrzymanych pomocach dydaktycznych utrwalają swoje umiejętności z przyjęciem otrzymanej dostawy do magazynu jak również zastosowanie formuł handlowych INCOTERMS 2020 w realizacji zadań transportowo – logistyczno – spedycyjnych.

tekst i foto: Halina Myśliwiec

specjalista ds. organizacji

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje