PowiatStaszowski

Home / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy”.

 

Droga powiatowa nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki stanowiła kiedyś bardzo ważny ciąg komunikacyjny dla gospodarstw jak i również bezpośrednie połączenie dla gruntów ornych i użytków zielonych będących własnością  PGRów i zlokalizowanych bezpośrednio przy drodze. Dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w najbliższym czasie zostanie wykonana modernizacja w/w drogi powiatowej. W ramach projektu zostanie wykonane zadanie pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki  w miejscowości Kurozwęki i Kotuszów  gdzie funkcjonowały zlikwidowane PGRy”.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z.o.o. W zakres przebudowy w/w drogi wchodzi miedzy innymi: wykonanie poszerzenia jezdni, wydzielenie poboczy asfaltowych, a także renowacja odwodnienia.

Przebudowa w/w odcinka drogi powiatowej będzie miała duży wpływ na poprawę sytuacji mieszkańców miejscowości, na obszarze których funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej poprzez poprawę zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu, gdzie zlokalizowane są ośrodki turystyczne i agroturystyczne w Kurozwękach, jak również w Korytnicy przy zbiorniku wodnym „Chańcza”, zwiększenie komfortu jazdy samochodów i poprawę warunków dojazdu mieszkańców do miejsc pracy, a także do Staszowa Ponadto wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi stanowiło będzie swego rodzaju rekompensatę dla mieszkańców, gdyż takowej nie otrzymali w momencie likwidacji państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wartość zadania – 1 999 143, 60 zł

Wartość dofinasowania – 1 959 160,72 zł (co stanowi 98 % wartości inwestycji)

Wkład własny powiatu – 39 982,88 zł

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje