PowiatStaszowski

Home / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim

 

Modernizacja strategicznych dróg powiatowych w powiecie staszowskim w Ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja realizowana jest w podziale na 8 zadań w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

 

Powiat Staszowski posiada łącznie 480 km dróg powiatowych. W znacznej części są to drogi wymagające pilnej modernizacji. Nie były one modernizowane ze względy na niewystarczające czasem środki Powiatu oraz programy, które ze względów formalnych nie pozwalały na uzyskanie dofinansowania. Dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w najbliższym czasie zostanie wykonana modernizacja dróg powiatowych o łącznej dł. ok. 17km. W ramach powyższego Projektu zostaną wykonane.:

ZADANIE NR 1. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica-Holendry-Raków-Bogoria-Nowa Wieś od km 2+430 do km 6+030”,

ZADANIE NR 2. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0786T Jurkowice-Wiśniówka od km 5+950 do km 8+735 oraz od km 10+743 do km 12+100”,

ZADANIE NR 3. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki od km 3+390 do km 5+180”,

ZADANIE NR 4. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0794T Bukowa – Osiek od km 2+015 do km 5+815”,

ZADANIE NR 5. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0825T Łubnice-Słupiec od km 4+120 do km 5+020”,

ZADANIE NR 6. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Słupiec od km 0+720 do km 1+920”,

ZADANIE NR 7. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1036T Oleśnica-Brody-Grobla od km 0+815 do km 1+255”,

ZADANIE NR 8. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice od km 5+875 do km 8+575”.

W ramach przetargu nieograniczonego na realizację powyższych zadań zostało wyłonionych 3 wykonawców tj.:

  1. Zakład Remontowo – Budowlany „DARBUD” Adam Darowski (zadania nr 4,5,6,7,8),
  2. Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski (zadania nr 1,3),
  3. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k. (zadanie nr 2).

W zakres przebudowy w/w dróg wchodzi miedzy innymi: wzmocnienie nawierzchni oraz wzmocnienie konstrukcji podbudowy, poszerzenie jezdni, wykonanie poboczy z betonu asfaltowego, renowację odwodnienia, budowę chodników wykonanie warstwy ścieralnej SMA.

W/w drogi powiatowe stanowią główne ciągi komunikacyjne między powiatami, gminami i województwem. Stanowią również alternatywy objazd w razie wypadków drogowych dla dróg wojewódzkich i krajowych.

Wartość powyższej inwestycji – 16 730 897, 96 zł,

Wartość dofinansowania –  15 703 500,00 zł, co stanowi 93,86 % wartości inwestycji

Wkład własny powiatu – 1 027 397, 96 zł

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje