PowiatStaszowski

Home / Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Przebudowa Dróg Powiatowych w Powiecie Staszowskim

 

Powiat Staszowski posiada łącznie 480 km dróg powiatowych, które w znacznej części są  drogami wymagającymi pilnej i kompleksowej przebudowy. Nie były one modernizowane niejednokrotnie ze względu na niewystarczające środki finansowe Powiatu, jak również brak możliwości pozyskania dofinansowania z programów rządowych z powodów formalnych.

Dzięki wsparciu finansowemu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w najbliższym czasie zostanie wykonana modernizacja dróg powiatowych. W ramach projektu pn.: Przebudowa Dróg Powiatowych w Powiecie Staszowskim” zostaną wykonane następujące  zadania:

ZADANIE NR 1 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0836T Rytwiany – Łubnice od km 11+800 do km 13+200” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
ZADANIE NR 2 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0828T Życiny – Korytnica – Kurozwęki od km 1+600 do km 2+595” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
ZADANIE NR 3 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec – Winnica od km 1+125 do km 2+120” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZADANIE  NR 4 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0812T Pliskowola – Osiek od km 3+110 do km 4 +410”

ZADANIE NR 5 „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0855T Osiek – Otoka od km 4+310 do km 4+710” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZADANIE NR 6 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0840T Niedziałki – Ruda od km 2+775 do km 3+775”
ZADANIE NR 7 „Przebudowa odcinków drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 1+780  do km 2+420 oraz od km 6+325 do km 7+225” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

ZADANIE NR 8 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0791T Sztombergi – Sulisławice od km 3+820 do km 4+815” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”
ZADANIE NR 9 „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0105T Stopnica – Oleśnica – Połaniec od km 7+585 do km 8+580” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

 

Wykonawcami zadań są:

 

  1. Przedsiębiorstwo Budowlane „POLBUD” Tomasz Darowski (zadania nr 2,3,7),
  2. Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp.k. (zadanie nr 1,8),
  3. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o (zadanie nr 4,5,6)
  4. Star Budowa Inwestycje Sp. z o.o (zadanie nr 9)

W zakres przebudowy w/w odcinków dróg wchodzi miedzy innymi: wzmocnienie nawierzchni oraz poszerzenie jezdni, wykonanie poboczy z betonu asfaltowego, renowacja odwodnienia, budowa chodników w terenie zabudowanym.

 

Wartość zadania – 17 241 204,19 zł

Wartość dofinasowania – 15 580 000,00 zł

Wkład własny powiatu – 1 634 204 19 zł

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje