PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 28
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: opatowski(19), ostrowiecki(18), sandomierski(19), staszowski(19)
Ważność od godz. 16:00 dnia 13.03.2020 do godz. 04:00 dnia 14.03.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, w porywach do 80 km/h z zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (4 powiaty) od 16:00/13.03 do 04:00/14.03.2020 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, W. Dotyczy powiatów: opatowski, ostrowiecki, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (4 powiaty), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Mikutel
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje