PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE PRZYMROZKI

 

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie
Zjawisko/stopień zagrożenia Przymrozki/ 1
Obszar województwo świętokrzyskie powiat staszowski
Ważność od godz. 18:00 dnia 14.03.2020 do godz. 08:00 dnia 16.03.2020
Przebieg Prognozuje się spadek temperatury w nocy 14/15.03 do -6°C, a przy gruncie do -9°C, w nocy 15/16.03 spadek temperatury do -4°C, a przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna 15.03 od 2°C do 6°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Jakub Gawron
Godzina i data wydania godz. 14:00 dnia 14.03.2020
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 świętokrzyskie/staszowski od 18:00/14.03 do 08:00/16.03.2020 temp. min w nocy 14/15 do -6 st., przy gruncie -9 st, w nocy 15/16 do -4 st., przy gruncie do -6 st.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje