PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorologiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 27
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(18), kazimierski(18), opatowski(18), pińczowski(17), sandomierski(18), staszowski(18)
Ważność od godz. 19:50 dnia 12.03.2020 do godz. 23:00 dnia 12.03.2020
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Przewiduje się wystąpienie okresami silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h  z południowego zachodu i zachodu
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (6 powiatow) od 19:50/12.03 do 23:00/12.03.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 80 km/h, SW, W. Dotyczy powiatow: buski, kazimierski, opatowski, pińczowski, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (6 powiatow), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Witold Wiążewski
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje