PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE SILNY WIATR/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 131
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(90), kazimierski(91), pińczowski(90), sandomierski(92), staszowski(93)
Ważność od godz. 16:37 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, z południowego-zachodu i zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (5 powiatów) od 16:37/21.10 do 20:00/21.10.2021 prędkość do 55 km/h, porywy do 85 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Dotyczy powiatów: buski, kazimierski, pińczowski, sandomierski i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (5 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Zjawisko/Stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: jędrzejowski(89), Kielce(94), kielecki(95), konecki(85), opatowski(92), ostrowiecki(92), skarżyski(90), starachowicki(88), włoszczowski(88)
Ważność od godz. 13:00 dnia 21.10.2021 do godz. 20:00 dnia 21.10.2021
Prawdopodobieństwo 75%
Przebieg Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 świętokrzyskie (9 powiatów) od 13:00/21.10 do 20:00/21.10.2021 prędkość do 40 km/h, porywy do 75 km/h, SW, W. Dotyczy powiatów: jędrzejowski, Kielce, kielecki, konecki, opatowski, ostrowiecki, skarżyski, starachowicki i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (9 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnym wietrze
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk IMGW-PIB Bartłomiej Pietras
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje