PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE OBLODZENIE/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 167
Zjawisko/Stopień zagrożenia Oblodzenie/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(98), jędrzejowski(97), kazimierski(98), Kielce(101), kielecki(101), opatowski(98), ostrowiecki(97), pińczowski(98), sandomierski(99), staszowski(96), włoszczowski(97)
Ważność od godz. 13:00 dnia 17.11.2022 do godz. 01:00 dnia 18.11.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -4°C Temperatura minimalna przy gruncie około -6°C. Ujemna temperatura powietrza utrzyma się do końca tygodnia.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 świętokrzyskie (11 powiatów) od 13:00/17.11 do 01:00/18.11.2022 temp. min. od -4 st. do -2 st., przy gruncie do -6 st., ślisko. Dotyczy powiatów:
buski, jędrzejowski, kazimierski, Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, staszowski i włoszczowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (11 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o oblodzeniu
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje