PowiatStaszowski

Home / Ostrzeżenia meteorlogiczne
Autor:Publikacja: Andrzej Sałata

OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE GĘSTA MGŁA/1

 

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 166
Zjawisko/Stopień zagrożenia Gęsta mgła/1
Obszar (w nawiasie numer ostrzeżenia dla powiatu) powiaty: buski(97), jędrzejowski(96), kazimierski(97), Kielce(100), kielecki(100), opatowski(97), ostrowiecki(96), pińczowski(97), sandomierski(98), skarżyski(97), starachowicki(98), staszowski(95)
Ważność od godz. 19:00 dnia 14.11.2022 do godz. 11:00 dnia 15.11.2022
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może wynosić miejscami od 50 m do 200 m.
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 świętokrzyskie (12 powiatów) od 19:00/14.11 do 11:00/15.11.2022 widzialność 50-200 m. Dotyczy powiatów: buski, jędrzejowski, kazimierski,
Kielce, kielecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki i staszowski.
RSO Woj. świętokrzyskie (12 powiatów), IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłach
Uwagi Brak.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje