PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo / Inwestycje
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Obradował konwent wójtów i burmistrzów powiatu staszowskiego

 

Posiedzenie, które otworzył i prowadził przewodniczący konwentu, burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda.

Rozpoczęto od zapoznania zebranych z planami remontów dróg powiatowych w roku bieżącym oraz ze złożonymi wnioskami z lat 2018-2029 na dofinansowanie inwestycji z Programu Remontów Dróg Samorządowych oraz z Funduszu na Usuwanie Klęsk Żywiołowych, jak również z aktualnie prowadzonymi pracami, które rozpoczęto w roku ubiegłym. Temat zreferował dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie Mirosław Bernyś, który także poinformował o stanie prac związanych z odbudową mostów w Podborku i Solcu Starym. W dyskusji, burmistrzowie Szydłowa i Osieka oraz wójt Bogorii, wystąpili z wnioskami o utwardzenie poboczy niektórych odcinków dróg powiatowych na ich terenie.
Drugi punkt posiedzenia był poświęcony współpracy gmin i powiatu w związku z nową perspektywą finansowania inwestycji z budżetu Unii Europejskiej 2021 – 2027. W dyskusji nawiązano do porozumienia o współpracy i partnerstwie, podpisanego w Sandomierzu w dniu 6 grudnia 2019 roku, między powiatami: sandomierskim, staszowskim i opatowskim oraz miastami: Sandomierz, Staszów i Opatów.
W sprawach różnych poruszono, m.in.: pierwszeństwo ruchu na skrzyżowaniu ul. Poprzecznej z ul. Rytwiańską w Staszowie, utworzenia międzygminnej spółki przewozu osób, a także spółki skupu płodów rolnych.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje