PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Rządowy Program Odbudowy Zabytków
Autor:Publikacja: Grzegorz Wójcikowski

Informacja o wyborze oferty Dot. postępowania: „Remont i konserwacja elewacji z wymianą stolarki okiennej Pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach”

 

Poniżej zamieszczamy link dotyczący informacji o wyborze oferty w ramach postępowania „Remont i konserwacja elewacji z wymianą stolarki okiennej Pawilonu „B” (dawny klasztor) Domu Pomocy Społecznej w Kurozwękach”.

Link do strony internetowej dotyczący wyboru oferty w ramach zapytania ofertowego nr 1/2024 z dnia 05.02.2024r. 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje