PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Zakończono zebranie w jednostkach OSP

 

Zgodnie ze statutem Ochotniczych Straży Pożarnych, corocznie w każdej jednostce przeprowadza się zebrania sprawozdawcze z działalności za dany rok. Wyjątek stanowią zebrania sprawozdawczo-wyborcze organizowane co 5 lata, połączone z wyborami do pełnienia poszczególnych funkcji w danej jednostce.

Tegoroczne zebrania sprawozdawcze rozpoczęto 6 stycznia br. w OSP Smerdyna, a zakończono 24 marca br. w jednostce OSP Staszów.

Dalsze procedury nakazują przesłanie sprawozdań z poszczególnych zebrań drogą elektroniczną do: Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Staszowie, Starostwa Powiatowego w Staszowie, a  także do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie. Sprawozdania powinny zostać przesłane w nieprzekraczalnym terminie do 15 kwietnia, skąd do dnia 30 kwietnia br. zostaną przekazane do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Kielcach. Ponadto jednostki OSP i Zarządy Oddziałów Gminnych (Miejsko-Gminnych) są zobowiązane do wprowadzenia danych i druków ,,Raport OSP” poprzez system ,,Ochotnik OSP”.

Terminowe wywiązanie się jednostek z obowiązku przesłania sprawozdań brane jest pod uwagę m.in. przy podziale środków wojewódzkich i krajowych, jakie na swoje funkcjonowanie otrzymują jednostki, jak również przy rozdziale sprzętu i umundurowania, a także medali i odznaczeń strażackich.

 

Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku OSP RP w Staszowie

druh Mieczysław Madej

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje