PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

Zapytanie cenowe – rozeznanie rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19) (Zamawiający PCPR)

 

Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Termin składania ofert 4.08.2020 godz. 11.00

Zapytanie cenowe-Dostawa środków ochrony indywidualnej 27.07.2020

Informacja dot. terminu składania ofert 28.07.2020

Środki dezynfek.-wykaz-asortymentu-zał.-nr-2 28.07.2020

Środki dezynfek.formularz-oferty-zał.-nr-4 28.07.2020

 

Zapytanie cenowe- Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz telewizora 27.07.2020

Odpowiedź-zap. komp.

wynik postępowania_środki ochronne_na stronę

wynik postępowania_TV_na stronę

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje