PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Komunikaty i ogłoszenia
Autor:Publikacja: Piotr Wielecki

XXII Sesja Rady Powiatu w Staszowie

 

W dniu 30 lipca 2020 roku o godzinie 10:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie odbędzie się

XXII Sesja Rady Powiatu w Staszowie.

Proponowany porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Porządek obrad sesji.
 4. Przyjęcie Protokołu Nr XX/20 z dnia 02 lipca 2020 roku.
 5. Przyjęcie Protokołu Nr XXI/20 z dnia 14 lipca 2020 roku.
 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów – projekt 31/20.
 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów – projekt 32/20.
 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice – projekt 33/20.
 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany – projekt 34/20.
 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria –projekt 35/20.
 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec- projekt 36/20.
 12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica – projekt 37/20.
 13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek – projekt 38/20.
 14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany uchwały Nr XX/22/20 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie włączenia z dniem 1 września 2020 roku Centrum Kształcenia Zawodowego w Staszowie do Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie – projekt 39/20.
 15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2020-2027 – projekt 40/20.
 16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie zmiany w planie wydatków budżetowych na 2020 rok – projekt 41/20.
 17. Wnioski i oświadczenia radnych.
 18. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Staszowskiego w okresie między sesjami.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Rajca

 

 

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje