PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Zwalczanie COVID-19 w powiecie staszowskim
Autor:Publikacja: Mariusz Fijałkowski

Zapytanie cenowe – Rozeznanie rynku podczas udzielania zamówień w projektach UE w stanie epidemii (COVID-19)

 

Dostawa środków ochrony indywidualnej i drobnego wyposażenia w ramach projektu pn.: „Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim” realizowane w 3 zadaniach

Termin składania ofert: 27.10.2020r. godz. 10:00

Zapytanie cenowe z dn. 21.10.2020r.

Zał. nr 1 – Projekt umowy

Zał. nr 2 – wykaz asortymentu

Zał. nr 3 – Oświadczenie

Zał. nr 4 – Formularz oferty ZAD.1

Zał. nr 4 – Formularz oferty -ZAD.2

Zał. nr 4 – Formularz oferty ZAD.3

zał. 5 Zad.2

zał. 5 Zad.3

Odpowiedź na pytania z dn. 23.10.2020 roku

Informacja z otwarcia ofert z dn.27.10.2020r.

Informacja o wyborze oferty z dn. 30.10.2020r.

Informacja o unieważnieniu postępowania dn. 30.10.2020r.

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje