PowiatStaszowski

Home / Aktualności
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

Tym razem dostawa masek

 

Trwa realizacja projektu pn. ,,Zwalczanie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 w powiecie staszowskim”, którego całkowita wartość wynosiła 2 mln 065 tys. 852 zł, z czego 85% środków, tj. 1 mln 755 tys. 895 pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata: 2014-2020. Pozostałe 15%, w kwocie 309 tys. 957 zł zapewnił powiat staszowski.

Umowę o dofinansowanie projektu z władzami województwa świętokrzyskiego starostowie powiatu staszowskiego podpisali w dniu 28 maja br. W miesiącach czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu i październiku br., Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych w Starostwie staszowskim na stronie www powiatu, zamieścił postępowanie na dostawę środków ochrony osobistej i drobnego wyposażenia na przeciwdziałanie pandemii koronawirusa, m.in: płynu do dezynfekcji rąk, płynu do dezynfekcji powierzchni, rękawiczek ochronnych, maseczek chirurgicznych, maseczek ochronnych z filtrem, przyłbic, fartuchów ochronnych, kombinezonów ochronnych, ochraniaczy obuwia, termometrów, lamp przepływowych antybakteryjnych. Do tej pory odebrano i przekazano ww. asortyment beneficjentom projektu, którymi są: staszowski szpital, Starostwo Powiatowe w Staszowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Staszowie, Komenda Powiatowa Policji, Komenda Powiatowa PSP, PCPR w Staszowie, PŚDS w Kurozwękach, MGSPZOZ Staszów, MGZPZOZ w Osieku, Przychodnia Rodzinna w Staszowie, Przychodnia Rodzinna w Jurkowicach, NZOZ ,,Auxilium” w Bogorii, NZOZ w Łubnicach, SGOZ w Oleśnicy, NZOZ w Koniemłotach oraz SPZOZ w: Szydłowie, Rytwianach i Połańcu.

W środę 21 października, pracownicy Wydziału Wydziału Zamówień Publicznych i Inwestycji w Starostwie staszowskim odebrali 8 tys. 500 masek z filtrem OXYline X 310 SV, które w najbliższych dniach zostaną przekazane dotychczasowym beneficjentom projektu. Termin zakończenia zadania projektowego upływa z końcem grudnia br.  Do rozdysponowania pozostają jeszcze: fartuchy, rękawice, pół przyłbice, dozowniki, testery na Covid-19 oraz komory do pomiaru temperatury. Procedury na zakup tych środków są w trakcie realizacji. Ogłoszono także konkurs ofert na wyłonienie realizatora szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób w wieku 65+.

                                                                                              Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje