PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Z obrad konwentu

 

W dniu 1 lipca br., po dłuższej przerwie, odbyło się posiedzenie Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Staszowskiego, który otworzył i prowadził jego przewodniczący, burmistrz miasta i gminy Oleśnica Leszek Juda.

Główna część obrad została poświęcona na omówienie problemów wynikających z opracowanych map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego dla gmin z terenu powiatu staszowskiego, co w znacznym stopniu m.in. uniemożliwia realizację inwestycji na części gmin nadwiślańskich ziemi staszowskiej. Na pytania burmistrzów i wójtów, a także obecnego na posiedzeniu starosty staszowskiego Józefa Żółciaka, odpowiadali: dyr. Krzysztof Sobiecki z Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i zastępca dyrektora Dariusz Gorzkiewicz.

W dalszej części obrad przedyskutowano zasadność rezygnacji z modernizacji stacji pomiarowych w: Potoku, Solcu Starym, Małej Wsi i Wilkowej, a także omówiono stan realizacji zadań na drogach powiatowych. Ustalono również, że wybór wieńca dożynkowego na konkurs wojewódzki, odbędzie się na zasadach, jak w roku ubiegłym.

Tekst i foto: Jan Mazanka

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje