PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Czas wolny
Autor:Publikacja: Aleksandra Konefał

Z obrad 62 sesji Rady Powiatu w Staszowie

 

Posiedzenie, które otworzył i prowadził przewodniczący Rady Grzegorz Rajca odbyło się 28 listopada br. Przyjęto 14 projektów uchwał, które dotyczyły:

– uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

–  przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2030,

– wyrażenia zgody na wydzierżawienie przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie lokalu użytkowego,

– zmiany uchwały Nr LIII/5/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,

–  przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Staszowski w roku szkolnym,

– udzielenia dotacji dla Zgromadzenia SS. Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo Dom Pomocy Społecznej w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

– udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP i Św. Augustyna Biskupa w Kurozwękach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

–  udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Potoku z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

–  udzielenia dotacji dla Kościoła Rektoralnego p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

– udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Władysława w Szydłowie z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

– udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętego Michała Archanioła w Wiązownicy Kolonii z przeznaczeniem na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,

– zmiany Uchwały Nr LXI/69/23 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów,

–  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2028,

–  zmian w budżecie na 2023 rok.

W punkcie wnioski i oświadczenia radnych poruszano kwestie dotyczące organizacji uroczystej sesji Rady Powiatu w związku z 25 – leciem funkcjonowania samorządu powiatowego, stanu realizacji prac remontowych na drogach powiatowych, remontów chodników.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje