PowiatStaszowski

Home / Aktualności / Galerie zdjęć i materiały wideo
Autor:Publikacja: Ewelina Walczak

I Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 

W dniu 27 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Staszowie, odbyło się  I Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Posiedzenie otworzył starosta staszowski Józef Żółciak, który następnie wręczył akty powołania członkom rady na nowy okres tj. od 27 listopada br., do 27 listopada 2024 r., oraz podziękował za dotychczasową społeczną pracę na rzecz poprawy warunków bytowych i zdrowotnych osób z niepełnosprawnościami. Przewodniczącą Powiatowej Rady Społecznej ds. Osób Niepełnosprawnych została Halina Łabuda, natomiast wiceprzewodniczącym został Henryk Makuch, a sekretarzem Dorota Trąd. Członkami rady zostali także oprócz wyżej wymienionych osób: Elżbieta Jaworska oraz Stanisław Rozborski. Podczas obrad pierwszego posiedzenia rady pozytywnie zaopiniowano zmiany uchwały Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 marca 2023 r., w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON w 2023 roku. Na pytania członków rady co do finansowania np. zakupu przyrządów ortopedycznych oraz środków pomocowych, informacji udzielała dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie Anna Ogórek. Rada pozytywnie zaopiniowała także uchwałę Rady Powiatu w Staszowie w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Staszowskiego na lata 2023-2030. Na pytania członków rady w przedmiotowej sprawie odpowiadał m.in. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie Benedykt Kozieł.

Tekst i foto: Paulina Majczak

Najnowsze

W serwisie

Polecamy

Projekty

Publikacje